Güzel Tablo

İletileri Göster - kısmet

İletileri Göster

* Mesajlar | Konular | Eklentiler

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz

Mesajlar - kısmet

Sayfa: 1 2 3
1
Dua / Ynt: İnanılmaz Güçlü Ve Kuvvetli Bir Dua..(Yasin)
« : 02 Mart 2015, 06:23:53 »
Latin harflerine çevirmişsiniz ama çok eksiklikler var. Okuyanlar için çok yanlış oluyor. Düzeltme yapılabilirse sevinirm. Vebal atına girmeyin.

kıymetli kardeşim en altına alıntı diye yazdım
alıntıdır
.dogrudur haklısınız ama arapca okuyan kişi bilir diye düşünüyorum


2
Sanatçılar / Ynt: ünlü ressamların tabloları
« : 18 Kasım 2013, 16:19:35 »
ELLERNE
 :DSAGLIK KARDELENCİĞİM COK HARİKALAR VALLAHİ HEEE

3
Dua / Ynt: Besmeleyi kapısı
« : 18 Kasım 2013, 16:17:28 »
" “Kevser sûresini Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür.”
" Besmele oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde, kıbleye yönelerek okunur ve buna 7 gün devam edilirse okuyan istek ve arzusuna kavuşur.
"Dert bela gelince Hz. Yunus'un duasını okusun.Allahü Teala onu muhakkak kurtarır.Dua şudur:Lâİlahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.
" Her gün 3 kere okuyan belalrdan ve şeytandan korunur.Her gece okumak çok faziletlidir.Günde 200 defa okuyana Hızır aleyhisselam yardımcı olur.
" her gün vaktinde (47) defa zikreden kimse,her türlü afetten korunur.Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur.Kolayca maksadına ulaşır.
"Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa "Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih" diye (200) kere okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar
"Günlük Zikirler Ehlibeyt mektebinde her gün (24 saat içinde) 100 kere okunması istenen zikirler sırasıyla şöyledir: Günlük Okunması Gereken Zikirler,,,
"AYET'EL KÜRSİ'NİN FAZİLETİAklın ve fehmin ziyadeleşmesi için Ayet'el-Kürsi suya (50) defa okunarak içilirse, Allah Teala aklı ve fehmi ziyadeleştirir"
"- Dilek ve bir haceti olan tam bir iman ve sadakat içinde besmeleyi okuyup haceti cenabi allahtan isterse dilek ve haceti allahin izniyle gerceklesir.
Yedi badem uzerine er-rahman ismi serifi yazilir her bademe 31 defada besmele-i serife okunur ve kime yedirilirse aralarinda sevgi bagi meydana gelir.
"Allahu Latîfun bi-ibadihi, yerzuku men yeşâu ve hüve'l-kaviyyül-aziz" ayetinin hergün 9 defa okumanın Allah'ın lutfunu celbedeceği söylenmiştir. ]
Başkalarıyla iyi geçinme sanatının sırrı Allah teala …3 .maddede özetliyor….1. Affı tercih et….2. İyiliği tavsiye et…3. Cahillerle muhatap olma uzak dur.
Tevbe, İstiğfara devam eden, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaşır, geçim darlığından kurtulur, ferahlığa çıkar, ummadığı yerden rızka kavuşur.) H.Ş.
Sabah akşam 7 defa, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.)
Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse,düşmüş olduğu dretten kurtulur.Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
" Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse,düşmüş olduğu dretten kurtulur.Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
"(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mace]
"Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde "Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih" diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder.
" Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) kere çekerse,düşmüş olduğu dretten kurtulur.Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
Bir kimse yatacağı vakit Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır
Bir kimse Cuma günü ikindiden sonra Ayet'el Kürsi'yi ıssızbir yerde 17 defa okursadaha evvel kendisinde olmayan haller oluşur.O anda dua etseduası kabul olunur.
"40 Gün riyazet ederek, tam bir itikat ile sabah namazının ardından 2500 defa besmele okuyan kişi ilim sahibi olur, herşeyi rüyasında görür ve bazı sırlara vakıf olur.
Yunusiye Zikrindenmaksat EnbiyaS.’nin 87.Adir:ا اله الا انت ،سبحانک اني کنت من الظالمينLa ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine’z Zalimin.En az 400 defa söylenmeli.
Besmele 35 defa yazılıp eve veya iş yerine asılırsa o yerin bereketi artar. İş yerinin kazancı çoğalır. Cin, şeytan şerrinden, yangından ve kem gözlerden korunmuş olur.
Kim günde yüz defa, ‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’(okuyana yüz hasene yazılır ve yüz günah da silinir.
Besmeleyi 1000 defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan düşmanlarına korku salar, dostları yanında sevgi ve saygısı artar. Halk arasında şerefli ve saygı duyulan bir kişi olur.
Kim de günde yüz defa ‘Subhânallâhi ve-bihamdihi’ (Allah’ı, hamdederek tesbih ederim) derse, o kimsenin (Allah’ın hakkı için) günahları deniz köpüğü kadar bile olsa dökülür.”
Kim de günde yüz defa ‘Subhânallâhi ve-bihamdihi’ ♥(Allah’ı, hamdederek tesbih ederim) derse, o kimsenin (Allah’ın hakkı için) günahları deniz köpüğü kadar bile olsa dökülür.”
Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir.
Kötü alışkanlıkları olan bir kimseye karşı her gün (409) defa“Ya Tevvab celle celalühü”İsm-i okunup dua edilirse yada içtiği suya okunup içmesi sağlanırsa,Allah’ın ziniyle kurtulur.
Kalbin ıslah edilmesi ve marifetlerin elde edilmesi için bir amel buyurmasını istediğimde şöyle:La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine’z zalimin’zikrini söylemekten iyi amel Yoktur.’
70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kâdir” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)
Sabah namazından sonra on defa, "La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir" okuyan, akşama kadar her çeşit
Besmele 313 defa pazar günü güneş doğarken, abdestli olarak, kıbleye yönelerek okur ve 100 defa Peygamber Efendimize S.A.V. salatü selam okursa; okuyanın rızkı artar ve bollaşır.
Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semiil alim-i mineşşeytânirracim” diyerek Haşr s.son üç A.okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur.Akşamda okunsa aynıdır
Bir kimse Ayet'el-Kürsi'yiharflerinin adedi kadar(170)defaveya mürsellerin(salevâtüllâh Alyhm.) adedi kadar (313) defa okursa,o kişiye göklerde ve yerdeki mahlukatın cümlesi itaat eder.
Muradın hasılı için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C.C.izniyle hasıl olur(eksik veya fazla kunmamalıdır sayıların adedi çok önemlidir).
YA TEVVAB 409 KEZ.İÇKİ VE KUMARA MÜPTELA KİŞİYE 7 GÜN 409 KERE SUYA OKU İÇİR.7 GÜN BİR BARDAK SUYA 409 KERE OKUNUP İÇİRİLECEK.İCKİ VE KUMARDAN NEFRET EDER BIR DAHA YAPMAZ.
"Bir Dilek İçin Fetih S Okumak( 7 günde 41 defa okuma usulü)Sıkıntılarınızdan kurtulmak,Bir dileğinize kavuşmak için Fetih s.çok makbul olan ve denenmiş dir.Bu sure 7 günde 41 defa okunmuş olur.Fakat bunun okuma usulü vardır.Fetih S.okumaya Cumartesi günü başlanır.Bunun için güzelce bir abdest alın(gusul abdesti olursa daha da iyi olur.) İki rekat namaz kılın Allah rızası için.Önce 3-5 yada 7 defa “Estağfirullah” çekin.Arkasından bir salavat okuyun.Ve niyetinizi yapın.Şimdi okuma usulünü anlatacağım.
Kim günde yüz defa‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’,100, hasene yazılır ve ,100, günah da silinir. Bu dua, o kimse için, akşama kadar şeytanın şerrinden güvence olur.Hiç kimse,o kimsenin bu duayı okumasından daha faziletli bir dua getiremez. Meğer ki bu duayı ondan daha çok okuyan bir kimse olsun.
"Enfeksiyona Karşı Anne Öpücüğü!Yeni Zelandalı bilim adamları, İlk kez yapılan...bir çalışmayla yeni doğan bebeğin, Annesinin öpücüğü sayesinde korunduğunu belirledi.Araştırmada bebeklerin, Annelerinin ağzından çıkan K12 isimli iyi bakteriyi alıp ,Boğaz ağrısına ve kulak enfeksiyonuna ,Karşı dirençli hale geldikleri tespit edildi.
" İbn Abbas (r.a.)“Bir gece sabaha kadar Hz. Ali (r.a.) ile Besmele’nin ba’sından, onun mana ve esrarından bahsettik. Yine de bitiremedik. Ve ben ilim denizinin yanında bir nokta olduğumu o gece anladım..”-Bismillah her hayrın başıdır-
"Bir istek için tesirli bir dua reçetesi.Önce istenilen şey için niyet edilir.sonra sırasıyla;3 defa “Zilzal” suresi,,,11 defa “İnşirah” suresi,,,11 defa “Fil” suresi,,,11 defa “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi’nin-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” okunur.Daha sonra kıbleye dönülerek 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim”okunur ve niyetinde istenilen şey için dua edilir.Bu işleme 7 gece devam edilir.Allah’ın izniyle ne istenirse,isteğine kavuşulur.
" Cumartesi günü 1 defa okuyun (yani fetih suresini),,,Pazar günü 3 defa okuyun,,,Pazartesi günü 5 defa okuyun,,,Salı günü 7 defa okuyun,,,Çarşamaba günü 7 defa okuyun
Perşembe günü 7 defa okuyun,,,Cuma günü sela okunmadan 11 defa okuyun…Toplamda 41 defa okumuş oluyorsunuz.Ardından dileğinizi tüm içtenliğinizle Allah’a yalvararak isteyin.
Fetih suresi adı üstünde fethetmek demek,kurtuluş demektir.
"Bir istek için tesirli bir dua reçetesi.Önce istenilen şey için niyet edilir.sonra sırasıyla; (3)..“Zilzal” suresi,,, (11).. “İnşirah” ) suresi,,, (11)“Fil”S.(11) “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi’nin-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” okunur.Daha sonra kıbleye dönülerek (786) defa Bismillahirrahmanirrahim”okunur ve niyetinde stenilen şey için dua edilir.Bu işleme (7 ) gece devam edilir.Allah’ın izniyle ne istenirse,isteğine kavuşulur.
"EL-VALİ; ismini saatinde ve verilen miktar da zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en tesirli isimlerdendir.Bu nedenle kimin üzerine niyet edilip okunursa, kalbi çabucak etkilenir,yumuşar ve istenile yöne doğru kayar.okuyan kimsenin rakibi kalmaz.
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ "Günde,100,defa,‘Lâ ilâhe illallâhu, vahdehu lâ şerîke lehu, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’10,köleyi hürriyetine kavuşturma svbna denktir,100, hasene yazılır,100,günahı silinir
.Ağrı geldiğinde elini üzerine koy ve Fatiha ve İhlas s. Nenl.88 oku. Ve terel cibâle tahsebuhâ câmideten ve hiye temurru merres sehâb(sehâbi), sun’allâhillezî etkane kulle şey’(şey’in), innehu habîrun bimâ tef’alûn(tef’alûne).
"Her kim İhlâs sûresini 12 defa okursa,Allahc.c.onun için Cennette 12 köşk bina eder.Hafaza melekleri birbirlerine derler ki: "Haydin yürüyün gidelim de kardeşimizin köşklerine bakalım"
Rabbişrahli sadri ve yessirli emri.Vahlül uqdeten min lisani yefqahu qavli.Ey rabbim.Göğsümü aç, genişlet.İşimi kolaylaştır.Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni.Taha S, 25-28
" Yüce Yaradan,dializ makinesini yerleştirmiş,böbreklerimiz.İHLAS SURESİNİ hakkıyla okumak,böbreklerin arınmayı sağladığı gibi bizim arınmamızdır.Böbrekleriniz hasta olmaz İhlası okuyan;Başkalarını bizden üstün ve alçak görmemek de İhlaslı olmak demektir.
“Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”
Nasihat….Her işe Besmeleyle başla. Her zaman iyiliği âdet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Temiz ol. Nîmete şükret. Belâya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrûr olma. Kimseye kızma, eza ve cefa etme. Ömrün uzun olsun istiyorsan; kimseye haset etme. Ayakta pantolon giymekten sakın. Çok uyumak, kazancın azalmasına sebeptir. Akıllıysan, tek başına yolculuğa çıkma.Gece uyanık ol. Seher vakti Kur’ân oku. Daima Allah’ı zikret. Kendini methetme. Namahreme bakma; çünkü harama bakmak, gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen; fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni, üzerindeyken dikme. Cünüp kimseyle yemek yeme; gam verir. Yalnız olarak bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatma; fakirliğe sebep olur.
“Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”
Nasihat….Her işe Besmeleyle başla. Her zaman iyiliği âdet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Temiz ol. Nîmete şükret. Belâya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrûr olma. Kimseye kızma, eza ve cefa etme. Ömrün uzun olsun istiyorsan; kimseye haset etme. Ayakta pantolon giymekten sakın. Çok uyumak, kazancın azalmasına sebeptir. Akıllıysan, tek başına yolculuğa çıkma.Gece uyanık ol. Seher vakti Kur’ân oku. Daima Allah’ı zikret. Kendini methetme. Namahreme bakma; çünkü harama bakmak, gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen; fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni, üzerindeyken dikme. Cünüp kimseyle yemek yeme; gam verir. Yalnız olarak bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatma; fakirliğe sebep olur
[/b][/size][/color][/b]

4
Dua / Besmeleyi kapısı
« : 18 Kasım 2013, 16:17:02 »
" Besmeleyi kapısının üzerine yazan kişi helaktan emin olur.
"- Besmele Hastaliktan korunmak için 190 defa yazilarak tasinir.
"- Kursuna besmele-i serife yazilir oltaya baglanirsa av çok olur.
" Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur. []
"- Bir kagida 35 defa yazilip eve asilirsa her turlu serden korunulur.
"- Ticaretin verimli olmasi için 35 defa yazilarak ticarethaneye asilir.
"(Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.)
" Kim günde 500 defa salavat-ı şerife getirirse kimseye muhtaç olmaz.H. Ş.
"- Suurunu kaybeden kimseye 786 defa suya okunarak yedi sabah içilir.
" Süslü Aşk Kelimeleri Yoktur Bizde Bakışımız Yeter Gerçekten Sevene...
"- Kalp gozunun açilmasi için sabah namazindan sonra 2500defa okunur.
" Besmeleyi gece yarısı 786 defa 7 gece okursa maksadı ve isteği gerçekleşir.
"Her muradin olmasi için besmele-i serife yedi gun 786'sar defa okunur.
" "Yedi defa Fâtiha sûresini okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hasıl
"- Dusman ve zalim kimseden korunmak için yuzune karsi 51 defa okunur.
" Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür
"- Yapilan bir buyu uzerine besmele-i serife 487 defa okunursa buyu bozulur.
" Besmele saralı birinin sağ kulağına 41 defa okunursa saralı kişi kendine gelir.
" Kuran Okunurken Dinleyin Ve Susun ki Size Merhamet Edilsin... ♥Araf S.204
" Besmele halis bir niyetle 70 defa yağmur yağması için okunursa yağmur yağar.
"Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.
"Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.
"Her Namazdan sonra “Es Samed” zikri ile maddi ve manevi isteklere kavuşma,,,,,,,
" Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
" Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
" Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
"- Vesveseden kurtulmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
" “Kim innâ a'taynâ sûresini okursa Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.
" Evinden çıkarken Ayet-el Kürsi'yi okuyana evine dönene kadar yetmiş melek dua eder.
" Besmele 81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz.
" Besmele kurşun üstüne 3 defa yazılıp balık avlamak için kullanılırsa balık avı bereketli olur.
" Besmeleyi 625 defa bir kağıda yazıp taşıyan kişiye kimse kötülük yapamaz, zarar veremez.
" Basarili Olmak Için,,,,Hayatta basarili olmak isteyen hergün 68 defa "Ya Muhyi " okunur.
"- Baskasinin sevgisini kazanmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
"- Ezber gucune sahip olmayan için 786 defa suya okunur ve yedi sabah gunes dogarken içilir.
" [ Her gün 133 defa "Ya Latif" ism-i şerifini okumanın, zor işleri kolaylaştıracağı belirtilmiştir. ]
" Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
" Cam bardak içine 40 besmele yazıp, zemzem suyu doldurup hastaya içirilirse hasta şifaya kavuşur.
" Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
"(Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud]
" Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
" Besmeleyi günde 1000 defa okuyanın hem dünyada, hemde ahirette Allah ihtiyaçlarını yerine getirir.
"- Besmele Her çesit afetten, hirsizdan, yangindan ve ani olumden korunmak için yatarken 21 defa okunur.
" Kafirun Suresi Ve EsrarıKafirun Süresi’nin fazileti:Her gün okumak,ölüm anında küfre düşmekten korur.
" Besmeleyi 600 defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kişi; insanlar arasında heybetli olur, hürmet görür.
" 786 defa 7 gün ara vermeden Besmeleyi okuyup isteğini, maksadını Allah'dan dileyenin isteği yerine gelir.
"- Muharrem ayinin birinci gunu 130 defa yazilarak uzerinde tasiyan kimse hayat boyu kotulukten korunur.
"Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa kabir azabı hafifler, Münker ve Nekir in sorularında zorluk çekmez.
(Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.)
"Ayrıca 5 vakit namzaları arkasından (202) defa ” Ya Berr celle celaühü) okunursa bütün kötü alışkanlıklar gider.
" Besmele 100 defa büyülü veya ağrı çeken birine hergün okunursa Allah büyüyü ortadan kaldırır, ağrıyı geçirir.
" Borçtan Kurtulmak Için,,,40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtankurtulup izzete çikar —
" Cuma namazından sonra 100 defa” YA GAFUR” İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
" Borçtan Kurtulmak Için,,,40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtan,,,kurtulup izzete çikar
" Cuma namazından sonra 100 defa” YA GAFUR” İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
" Borçtan Kurtulmak Için,,,,40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtankurtulup izzete çikar
" Cuma namazından sonra 100 defa” YA GAFUR” İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
" her şeyden muhafaza ederler Düşmanları ne eli ve ne de dili ile hiçbir zarar ve ziyan veremezler" buyurmuşlardır
" Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır.
(Sıkıntılı veya borçlu, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim”derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]
" Besmele mavi bir parça üzerine yazılıp bir ucunu yakarak cin zulmune uğramış kişiye koklatılırsa cinni konuşturulur.
" Basarili Olmak Için,,,Hayatta basarili olmak için duaHayatta basarili olmak isteyen hergün 68 defa "Ya Muhyi " okunur.
" Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHܒL MELİKܒL HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
" Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHܒL MELİKܒL HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
" Besmeleyi hergün sabah ve gece 1000 defa okumaya devam eden; sıkıntıdan, üzüntüden ve hatta hapisten bile kurtulur.
" Kim her gün devamlı olarak "Yâ Allah, yâ Hû" diye (lOOO)'er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır
" “Kevser sûresini okumaya devam ederse kalbi yumuşar Rabbine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.”
"”Kim bana (bir kere) salat okursa Allah da ona on salat okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir."
" Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHܒL MELİKܒL HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
" Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup 7 gün sabah güneş doğarken içilirse içen kişinin zihni açılır, unutkanlığı gider.
"- 14 gun oruç tutulur ve o muddet içinde her namazin arkasindan 1000 defa okunursa ruhani varliklarla gorusulur.
" Besmele sığabildiği kadar bir kaba yazılıp, içine su doldurup saralı bir kişinin üzerine dökülürse onun şeytanı yakılmış olur.
"(Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve La havle vela kuvvete illa billah.) [Taberani]
"(Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle:"Sübhanallahi ve bihamdihi,Sübhanallahilazim")[]
" Kim bir günde yüz kere "Sübhanallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.(buhari)
" Besmele 40 gün sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa, okuyanın kalb gözü açılır, esrar ilimlerine vakıf olur.
"- Insanin ummadigi yerden riska nail olmasi için gunes dogarken gunese karsi 600 defa besmele ve salavati serife okunur.
" Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300 defa salavat getiren her işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir.
" AYET-EL KÜRSİ'Yİ HER GÜN OKUMAYA DAİR,,Bir kimse hergün Ayet El Kürsiyi 100 defa okursa,kendisine ruhani haller zuhur eder
"SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA ,,: Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir.
" Besmeleyi 787 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibetin kalkması için niyet ederek okunursa istek yerine gelir.
" Ummadigin Yerden Para Rizik Gelmesi Icin Dua,,,Tekasur Suresi Pazartesi ve Çarşamba 40 kez okursan ummadığın yerden rızk ve para gelir:
" Bir arzusu, isteği olan Besmeleyi 113 defa cuma günü hatip mminberde iken okur ve hatible dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir.
" “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.”
" Bu ismi şerifi bir kap içerisine yazıp üzerine (47) defa okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur.
" Besmele zalim ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı 50 defa okunursa, okuyana karşı hakim baş eğer, hakimin şerrinden güven içinde olur.

5
Dua / Ynt: Kenzül Arş duası uzun
« : 27 Eylül 2013, 08:03:46 »
Bismillahir rahmanir rahıymi
elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim sad aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Yes'elüneke anil enfali aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
beraetün minellahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anin mübinin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*
Eta emrullahi fe la testa'cilühü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*
Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ta ha ma enzelna aleykel kur'ane le teşka*Aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*
Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey'ün azıymün aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*
Kad eflehal mü'minüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*
Süratün enzelnaha ve feradnaha aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*
Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin tilke ayatül kur'ani ve kitabin mübin*Aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*
Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim e hasiben nasü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi lehü ma fis semavati aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahi fatıris semavati aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya sin vel kur'anil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ves saffati saffen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Sad vel kur'ani ziz zikri aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil alimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilün miner rahmanir rahıymi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim ayn sin kaf aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini inna enzelnahü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ellezine keferü ve saddü an sebilillahi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna fetahna leke fethan mübinen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü la tükaddimü beyne yedehillahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Kaf vel kur'anil mecidi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vez zariyati zerven aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vet türi ve kitabin mestürin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ven necmi iza heva aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabetis saatü venşekkal kameru aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Allemel kur'ane aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İza vekaatil vakıatü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Kad semiallahü kavlelleti tücadilüke aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İza caekel münafiküne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü iza tallaktümün nisae aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü lime tüharrimü aleyke ya ribbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi bi yedihil mülkü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Nün vel kalemi ve ma yesturüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakkatü mel hakkatü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Seele sailün aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İnna erselna nühan ila kavmihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ühıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müzzemmilü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müddesiru aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*La uksimü bi yevmil kıyameti aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Hel eta alel insani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vel mürselati urfen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Amme yetesaelüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ven naziati ğarkan aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Abese ve tevalla aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İzeş şemsü küvvirat aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünfetarat aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Veylül lil mütaffifine aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünşekkat aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vessemi zatil bürüci aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Ves semai vet tarikı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbihısme rabbikel a'lellezi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Hel etake hadisül ğaşiyeti aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vel fecri ve leyalin aşrin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Lauksimü bi hazel beledi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Veş şemsi ve duhaha aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Vel leyli iza yağşa aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Ved duha vel leyli iza seca aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Elem neşrah leke sadrake aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vet tiyni vez zeytüni aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İkra bismi rabbikellezi haleka aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İnna enzelnahü fi leyletil kadri aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Lem yekünillezine keferü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*İza zülziletil erdu zilzaleha aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vel adiyati dabhan aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*El kariatü mel kariatü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakümüt tekasürü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Vel asri innel insane le fi husrin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Veylün li külli hümezetin lümezetin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E lem tera keyfe feale rabbüke aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Li iylafi kurayşin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*E raeytellezi yükezzibü bid dini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna a'taynakel kevsera aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ya eyyühel kafirüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıym*İza cae nasrullahi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Tebbet yeda ebi lehebin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Kul hüvellahü ehadün aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbil felakı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbin nasi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
erbeate aşera ve mieti süveril kur'aniyyeti aleyka ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
sittin ve sittine ve sittimietin ve sitti alafi ayetil kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
erbeimietin ve sittin ve seb'ıyne elfe kelimetil kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 Bismillahir rahmanir rahıymillezi
hüve mevcüdün fi külli süveril kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb'ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfi elbaillezi fil kur'ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetit
 taillezi fil kur'ani fi tis'ın ve tis'ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil kur'ani fi sittin ve tis'ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil cimillezi fil kur'ani fi selasin ve tis'ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
hurfil haillezi fil kur'ani fi seb'ıyne ve tis'ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil haillezi fil kur'ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil kur'ani fisna ve tis'ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfiz zalillezi fil kur'ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil kur'ani fi seb'ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfiz zaillezi fil kur'ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfis sinillezi fil kur'ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 harfiş şinillezi fil kur'ani fi tis'ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfis sadillezi fil kur'ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfid dadillezi fil kur'ani fi erbeatin ve seb'ıyne ve mietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfit taillezi fil kur'ani fi erbeatin ve seb'ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfiz zaillezi fil kur'ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil kur'ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis'ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 harfil ğaynillezi fil kur'ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil faillezi fil kur'ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur'an fi selasetin ve seb'ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 harfil kafillezi fil kur'ani fi sittine ve hamsimietin ve tis'ı alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil lamillezi fil kur'ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil mimillezi fil kur'ani fi ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfin nünillezi fil kur'ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 harfil vavillezi fil kur'ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil haillezi fil kur'ani fi seb'ıyne ve tis'ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
harfil lamil elifillezi fil kur'ani fi tis'ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi
 hurmeti
harfil yaillezi fil kur'ani fi elfin ve tis'ımietin ve tis'ıyne mevdıan ve tis'ımietin ve alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 tis'ın ve ışrine harfel kur'anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti ademe ve havva aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti cebraiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti mikaiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
israfiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
azraile aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis
semavatis seb'ı vel eradıynes seb'ı aleyke ya rabbi ve es'elüke bş hakkı bi hurmetil
ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
katratil maillezi tecri min a'yünil mazlümine aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
ebi bekrinis sıddikı radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
umerabnil hattabi radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
usmanebni affanin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 aliyyibni ebi talibin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
hasenin ve huseynin radıyellahü anhüma ve bi hurmeti
zeyni abidine ve bi hurmeti müsebni ca'ferin ve bi hurmeti
aliyyibni müsa ve bi hurmeti aliyyibni muhammedin ve bi hurmeti huseynibni aliyyin ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetil
müsallinel leyle ven nehara aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi
tüızzü ve tüzillü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
smikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 beytil ma'müri aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetil
meş'aril harami aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetil
 ğuzzati veş şühedai aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis
mikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis
mikellezi bihi ye'huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
mikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis
mikellezi zekerake bihi ehlül belai aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti
 sismikellezi zekerake bihi ibrahimü aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde
aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi lekıye bihi ya'kübü yüsüfe aleyhimes selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke ya rabbi ve es'elüke hakkı bi hurmeti
 ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete muhammedin verhan abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike ya rahmanü*Verzukna rü'yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan*
Bi rahmetike ya erhamer rahımin*
amin
Paylaş[/b][/font][/size][/color][/b]

6
Dua / Kenzül Arş duası uzun
« : 27 Eylül 2013, 07:46:23 »
Bismillahirrahmanirrahim
*Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmir rahıym*Elif lam mim zalikel kitabü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bir hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi ğalekaküm aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeh*Bismillahir rahmanir rahıymi elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim sad aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yes'elüneke anil enfali aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti beraetün minellahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anin mübinin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Eta emrullahi fe la testa'cilühü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta ha ma enzelna aleykel kur'ane le teşka*Aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey'ün azıymün aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad eflehal mü'minüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Süratün enzelnaha ve feradnaha aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin tilke ayatül kur'ani ve kitabin mübin*Aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim e hasiben nasü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi lehü ma fis semavati aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahi fatıris semavati aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya sin vel kur'anil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ves saffati saffen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sad vel kur'ani ziz zikri aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil alimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilün miner rahmanir rahıymi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim ayn sin kaf aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini inna enzelnahü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ellezine keferü ve saddü an sebilillahi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna fetahna leke fethan mübinen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü la tükaddimü beyne yedehillahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kaf vel kur'anil mecidi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vez zariyati zerven aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vet türi ve kitabin mestürin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ven necmi iza heva aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabetis saatü venşekkal kameru aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Allemel kur'ane aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza vekaatil vakıatü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad semiallahü kavlelleti tücadilüke aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza caekel münafiküne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü iza tallaktümün nisae aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü lime tüharrimü aleyke ya ribbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi bi yedihil mülkü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Nün vel kalemi ve ma yesturüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakkatü mel hakkatü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Seele sailün aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna erselna nühan ila kavmihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ühıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müzzemmilü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müddesiru aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*La uksimü bi yevmil kıyameti aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Hel eta alel insani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel mürselati urfen aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Amme yetesaelüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ven naziati ğarkan aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Abese ve tevalla aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzeş şemsü küvvirat aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünfetarat aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veylül lil mütaffifine aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünşekkat aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vessemi zatil bürüci aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ves semai vet tarikı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbihısme rabbikel a'lellezi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Hel etake hadisül ğaşiyeti aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel fecri ve leyalin aşrin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Lauksimü bi hazel beledi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veş şemsi ve duhaha aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel leyli iza yağşa aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ved duha vel leyli iza seca aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elem neşrah leke sadrake aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vet tiyni vez zeytüni aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İkra bismi rabbikellezi haleka aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna enzelnahü fi leyletil kadri aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Lem yekünillezine keferü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza zülziletil erdu zilzaleha aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel adiyati dabhan aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*El kariatü mel kariatü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakümüt tekasürü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel asri innel insane le fi husrin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veylün li külli hümezetin lümezetin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E lem tera keyfe feale rabbüke aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Li iylafi kurayşin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E raeytellezi yükezzibü bid dini aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna a'taynakel kevsera aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ya eyyühel kafirüne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza cae nasrullahi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebbet yeda ebi lehebin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul hüvellahü ehadün aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbil felakı aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbin nasi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti erbeate aşera ve mieti süveril kur'aniyyeti aleyka ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti sittin ve sittine ve sittimietin ve sitti alafi ayetil kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti erbeimietin ve sittin ve seb'ıyne elfe kelimetil kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıymillezi hüve mevcüdün fi külli süveril kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil kur'ani aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb'ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfi elbaillezi fil kur'ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetit taillezi fil kur'ani fi tis'ın ve tis'ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil kur'ani fi sittin ve tis'ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil cimillezi fil kur'ani fi selasin ve tis'ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti hurfil haillezi fil kur'ani fi seb'ıyne ve tis'ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur'ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil kur'ani fisna ve tis'ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zalillezi fil kur'ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil kur'ani fi seb'ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur'ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sinillezi fil kur'ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfiş şinillezi fil kur'ani fi tis'ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sadillezi fil kur'ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dadillezi fil kur'ani fi erbeatin ve seb'ıyne ve mietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfit taillezi fil kur'ani fi erbeatin ve seb'ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur'ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil kur'ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis'ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil ğaynillezi fil kur'ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil faillezi fil kur'ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur'an fi selasetin ve seb'ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur'ani fi sittine ve hamsimietin ve tis'ı alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamillezi fil kur'ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil mimillezi fil kur'ani fi ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfin nünillezi fil kur'ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil vavillezi fil kur'ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur'ani fi seb'ıyne ve tis'ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamil elifillezi fil kur'ani fi tis'ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti harfil yaillezi fil kur'ani fi elfin ve tis'ımietin ve tis'ıyne mevdıan ve tis'ımietin ve alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti tis'ın ve ışrine harfel kur'anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti ademe ve havva aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti cebraiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti mikaiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti israfiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti azraile aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetis semavatis seb'ı vel eradıynes seb'ı aleyke ya rabbi ve es'elüke bş hakkı bi hurmetil ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti katratil maillezi tecri min a'yünil mazlümine aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti ebi bekrinis sıddikı radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti umerabnil hattabi radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti usmanebni affanin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti aliyyibni ebi talibin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti hasenin ve huseynin radıyellahü anhüma ve bi hurmeti zeyni abidine ve bi hurmeti müsebni ca'ferin ve bi hurmeti aliyyibni müsa ve bi hurmeti aliyyibni muhammedin ve bi hurmeti huseynibni aliyyin ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tüızzü ve tüzillü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti beytil ma'müri aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetil meş'aril harami aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetil ğuzzati veş şühedai aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi bihi ye'huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi ehlül belai aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi ibrahimü aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi lekıye bihi ya'kübü yüsüfe aleyhimes selamü aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke ya rabbi ve es'elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke ya rabbi ve es'elüke hakkı bi hurmeti ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete muhammedin verhan abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike ya rahmanü*Verzukna rü'yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan*Bi rahmetike ya erhamer rahımin*
Paylaş

7
Dua / Hacet duası
« : 23 Eylül 2013, 11:55:46 »
Hacet duası

Bismillahirrahmanirrahîm:

Elhamdülillâhi leke ya Allahım bizleri Zatına dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü bizlerin gönlümüzü zatına çevir.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın:
Yarab senin izzetin hürmeti için Bütün sevdiklerimizin gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını Zatına çevir. gayrilerinden gönlünü ayır.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin Hızır Aleyhisselâm hürmeti için bütün sevdiklerimin gönlünü Zatına dost kıl. Eğer gaflette ise uyandır.
Eğer yanlş yolda ise doğru yola getir. Senin aşkından bikarar kıl. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kıl. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindir aşkından coştur. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim.
Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.
Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için cümle müminlerin gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini Zatına çevir.
Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için, Şu anda burada bulunanların gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini Zatına dost ve Zatının aşkından bikarar kıl.
Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için kalplerimizi Zatı alinin muhabbetine çevir. İlâhi Musa Aleyhisselâm`ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi vel mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Zatının sevgisini arayan bizlerin gönlümüzü ve gözümüzü Zatı alinin aşkına çevir.
Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni mısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bizlerin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun.
 İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. bütün irademizi ve gönlümüzü ve canımızı Zatı muhabbetine çevir. ve kalbimizi gayrilerden ayır. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında bizleri ve ehli beytimizi bizden sonra devam edecek neslimizi ve soyumuzu makbul İman şerefi ile daim kıl. ve âlem halkına şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında şerefli eyle.
Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Zatı Alinin gönlünü bize dost kıl.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

 Bismillâhirrahmanirrahîm

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Ya ilahel evveline vel ahirin,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Yüce Allahım, yukarıda sayılan sevdiklerinin hürmetine Dualarımızı hacetlerimizi kabul eyle.
Bizleri ve sevdiklerimizi Bütün müminleri her türlü zahir ve batin kaza belalardan, nusubetlerden, yer altındaki,yer üstündeki, gökyüzündeki, görünen görünmeyen tehlikelerden muhafaza eyle.ve bilhassa zelzelelerden yangınlardan selbaskınlarından yarattığın her dert ve hastalıklardan bizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle.
Ya ALLAH hastalıklarımıza şifa ver dertlerimize deva ver. borçlarımıza eda ver. Dünyada da Ahirette de bizlere selamet ver.Bizleri şeytan ve onun yardımcılarından muhafaza eyle.
Senin her şeye gücün yeter.amin. vel hamdülillahi Rabbil Alemin..

8
Dua / Ynt: Allahın İzniyle Olmayanı Oldururmuş
« : 23 Eylül 2013, 10:27:52 »
 Ta Ha 131-132

131. Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

132. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

__________________

9
Dua / Allahın İzniyle Olmayanı Oldururmuş
« : 23 Eylül 2013, 10:18:09 »
Ve la temüd denne aynelke ila ma metta’na
bihi ezvacen minhüm zehratel hayatid
dünya li neftinehüm fihi ve rizku Rabbike hayrun ve beka*
Ve’mur ehleke bis salati
vastabir aleyha la nes’elüke rizka
nahnü nerzükuke vel akibetü lit takva

Taha süresi 131 ve 132. ayetler bunlar.

Evet arkadaşlar sure ve ayetler doğru. arapçası alltta

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَ

131. Ve lâ temuddenne ayneyke ilâ mâ mettâ’nâ bihî ezvâcen minhum zehretel hayâtid dunyâ li neftinehum fîh, ve rızku rabbike hayrun ve ebkâ.

Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

132. Ve’mur ehleke bis salâti vastabir aleyhâ, lâ nes’eluke rızkâ(rızkan), nahnu nerzukuk, vel âkıbetu lit takvâ.

Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınmanındır.

Mealler diyanetten alıntıdır.

10
Şiir ve Edebiyat / kardelen
« : 04 Eylül 2013, 19:58:40 »
Kardelen Çiçeği
Dağlarda kar var
Bir de kardelen çiçeği
Kardelen bir kar çiçeği
Bende ise nisan
Elimde bir demet gül
Bir de sevda gerçeği
Mevsimlerden ilkbahar
Ben de ise hazan
Dağlarda kar var
Bir de kardelen çiçeği

Ben sevdanın yorgunuyum
Yaz yağmurunda
Özlemin var içimde,
Kavuran bir sıcaklık
Külüm kalacak belki
Bu yangının sonunda
Yağmur fayda vermez
İçimde bir hasretlik
Ben sevdanın yorgunuyum
Yaz yağmurunda

Saçlarıma kar yağacak
Yaşlandığım gün
Maziye bakıp aşkı
Her hatırladığımda
Ömrümün sonbaharında
Bir kardelen çiçeği
Açacak biliyorum
Bu son şarkımda
Saçlarıma kar yağacak
Yaşlandığım gün

Kardelen çiçeği bende
Bugün bir hal var
Bu halden de beter
Ötede nâr var
Bir sen anlarsın beni
Sende bir ben var
Benim halim bambaşka
İçimde yâr var
Kardelen çiçeği bende
Bugün bir hal var

11
Dua / Ynt: Kaybolmaya Yüz Tutan Değerimiz - Karz-ı Hasen
« : 04 Eylül 2013, 07:31:42 »
yerim ben o senin güzel dillerini..

12
Dua / Ynt: Kaybolmaya Yüz Tutan Değerimiz - Karz-ı Hasen
« : 03 Eylül 2013, 22:48:47 »
 Ellerine saglık .canım benim

dayanamadın bu kısmada el attın hooop dedikkk ... ;D

13
Dua / 3. En Genis Ve Kapsamli Dualar Bir Arada
« : 01 Eylül 2013, 12:11:28 »
HACET DUASI

Allahümme inni es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hu* alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanir rahıym* Ve es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumüllezi la te’huzühü sinetün
ve la nevmünillezi melet azametühüs semavati vel erda ve es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hüvellezi anet lehül vücuhü ve hadaat lehür rikabü ve haşeat lehül ebsaru ve vecilet minhül kulubü ve zerafet minhül uyunü en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tu’tıyeni haceti*


ESMA-İ ERBEIYN-İ İDRİSİYYE


Bismillahirrahmanirrahiym* Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh* Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh* Ya allahül mahmudü fi külli fialih* Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh* Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih* Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih* Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh* Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih* Ya samedü min ğayri şibnin fe la şey’e ke mislih*
Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih* Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih* Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih* Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih* Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih* Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh* Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma* Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh* Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih* Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh*
Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih* Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh*Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh*Ya haliymü zel enati fe la yüadilühü şey’ün min halkıh*Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih* Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh*Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadiluh* Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh* Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih* Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh*
Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh* Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühü min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh* Ya mübdiel beraya ve muiydiha ba’de fenaiha bi kudratih* Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh* Ya mahmudu fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih* Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh*
Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh* Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh* Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti*
Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye’nin bitiminde şu dua okunur:
Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed* Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk*
Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*
Fazileti: Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)’ın ezkarındandır.Sühreverdi Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi. Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M.Ahzab,363)


YUŞA ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU
İSM-İ AZAM DUASI

Allahümme inni es’elüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sultani ve süradıkıs sirr* İnni ed’uke ya rabb* Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nurul barrür rahmanür rahıymüs sadiku alimül ğaybi veş şehadeti bediy’us semavati vel erdı ve nuruhünne ve kayyimühünne zül celali vel ikrami hannanün mennanün cebbarun nurun daimün kuddusün hayyün la yemut*

MİFTAHUL CENNET


Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ilahüküm ilahün vahid* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike en yahdurun*
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah* Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim*
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah*
Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah*
Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah*
Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah*
Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn*
Fazileti:Bir gün Hz Peygamber (s.a.v) ashabıyla mescitte otururken Cebrail a.s geldi ve şöyle dedi : Ya Muhammed! Hakk Teala sana selam gönderdi ve bu duayı sana verdi. Ki bu duayı senden önce hiçbir peygambere vermedi. Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa veya götürse kıyamet günü kabirden kalkacak burağa binecek hatta mahşer halkı "Bu hangi peygamberdir?" diye hayrette kalacaklardır. O sırada nida edilir: "Bu bir peygamber değildir. Dünya da "miftahul cennet" duasını okudu. Hakk Teala bu kerameti ona bahşeyledi. Ve rıdvan cennetlerini ona açtı. Herkim bu duayı okursa nurdan tahtlar üzerine oturur. Ve akrabalarına şefaat eder. Bu duayı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur. Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır. Hacet için okunursa hacetleri Allah' ın izniyle kabul olunur. Yolculuk anında bu duayı yanında götürenler kaza ve beladan muhafaza olunurlar. Bu duayı okuyanlar taşıyanlar halkın yanında aziz olur."


NUR DUASI

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme nevvir ayni bi hurmetismi Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı’li Muhammed* Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri Muhammed*Allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı Muhammed*
Allahümme nevir ayni bi hurmeti hılmi Muhammed* Ya envaren nuri ya münevviral ümuri ya şafi ya kafi ya muafi aşık muhammeden bi hurmeti hazihil esmai ya allahü ya allahü ya allahü ya Allah*
Fazileti:Hz. Fatıma Zehra (sa), Selman’a (ra) şu duayı öğreterek şöyle buyurdu: “Kim bu duayı her gün okursa (bedeninde) ateşlenme görülmez.”


HACET VE DİLEK DUASI


Bismillahirrahmanirrahiym* Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim* Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim*


KENZÜL ARŞ DUAS
I

Bismillahirrahmanirrahiym. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin.La ilahe illallahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemutü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve ala külli şey’in kadir.
Ve bihi nesteıynü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. La ilahe illallahü şükran li nı’metih.La ilahe illallahü ikraran bi rububiyyetih Ve sübhanellahi tenzihen li azametih. Es’elükellahümme bi hakkısmikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikel mektubi ala cenahı mikaiyle aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikel mektubi ala cebheti israfile ya rabbVe bi hakkısmikel mektubi ala keffi azraiyle aleyke ya rabb
Ve bi hakkısmikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rabb Ve bi hakkısmike ve esrari ıbadike aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi temme bihil islamü aleyke ya rabb Ve bi hakkımikelllezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehu aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rabb
Ve bi hakkısmikel mektubi fit tevrati vel incili vez zeburi vel fürkani aleyke ya rabb Ve bi hakkısmike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rabb Ve bi hakkı temami kelamike aleyke ya rabb Ve bi hasmikellezi nadake bihi ibrahimu fe cealten nara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi ismaiylü fe necceytehu minez zebhı aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi ıshaku fe kadayte hacetehu aleyke ya rabb
Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi hudu aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi deake bihi ya’kubü fe radedte aleyhi besarahu ve veledehu yusüfe aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikelllezi nadake bihi davudü fe cealtehü halifeten fil erdı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmikelllezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül mülke fil erdı aleyke ya rabb
Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi eyyyubü fe necceytehu minel ğammillezi kane fihi aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi ıysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke alet turi aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi benu israiyle lemma cavezül bahra aleyke ya rabb
Ve bi hakkısmikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rabb Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme yevmel ğari fe necceytehu aleyke ya rabb inneke entel kerimül kebir.
Hasbünallahü ve nı’mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül aziym Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem


HIFZ AYETLERİ

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* La te’huzühu sinetün ve la nevm* Leh uma fis semavati vel erd* Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih* Ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm* Ve la yuhiytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym* Falllahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn*
Ve hüvel kahiru fevka ibadihi ve yürsilü aleyküm hafezah* İnne rabbi ala külli şey’in hafıyz* Ve künna lehüm hafizıyn* Ve rabbüke ala külli şey’in hafıyz* Ve indena kitabün hafıyz* Ve inne aleyküm le hafizıyn* Li külli ebvabin hafıyz* Ve hıfzan min külli şeytanin marid* Ve hıfzan zalike takdirul azizil aliym* Ve hafıznaha min külli şeytanin raciym* İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun*
Lehu müakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah* Allahü hafiyzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil* İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz bel hüve kur’anün meciyd* Fi levhın mahfuz* Elane haffefellahü anküm* Yüridüllahü en yühaffife anküm üd’u rabbeküm yühaffif anna* Zalike tahfifün min rabbiküm le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym*
Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym* Ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ıhfazna* Allahümmahrüsna bi aynikelleti la tenamü vektenifna bi kenfikellezi la yüramü* Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rabbel alemiyn* Ve bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve şefiy’ına ve Mevlana ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve selleme ecmeıyn*
Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yasifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn*

14
Dua / 2. En Genis Ve Kapsamli Dualar Bir Arada
« : 01 Eylül 2013, 12:09:26 »
HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRD

Bismillahirrahmanirrahiym* La ilahe illellahül hayyül kayyum* La ilahe illellahül bakıd deymum* La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh* La ilahe illellahül evvelül ahir* La ilahe illellahüz zahirul batın* La ilahe illellahül azizül cebbar* La ilahe illellahül hakimul gaffar* La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr*
La ilahe illellahül latiyfül habir* La ilahe illellahül ğafuruş şekur* La ilahe illellahül vehhabul kadir* La ilahe illellahül halimül alim* La ilahe illellahül cevadül kerim* La ilahe illellahül berrur rahiym* La ilahe illellahül azizül hakiym* La ilahe illellahül hafidur rafiu* La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*
La ilahe illellahül kerimül mu’tıy* La ilahe illellahül kaimüz zekiyy* La ilahe illellahül aliyyül behiyy* La ilahe illellahüş şehidür rakıyb* La ilahe illellahül karibül mucib* La ilahe illellahül fettahul aliym* La ilahe illellahül vekiylür razzak* La ilahe illellahül mütekebbirul halık* La ilahe illellahül evvelü min aded*
La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded* La ilahe illellahül vedudül meciyd* La ilahe illellahül mübdiül müiyd* La ilahe illellahül fe’alü lima yürid* La ilahe illellahül melikül varis* La ilahe illellahül bakıl bais* La ilahe illellahül bariul musavvir* La ilahe illellahül latiyful müdebbir* La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan*
La ilahe illellahül hannanül mennan* La ilahe illellahül zül fadli vel ihsan* La ilahe illellahül hadil kaviyy* La ilahe illellahül zül ahdil vefiyy* La ilahe illellahül hakkul mübin* La ilahe illellahüt tevvabül müiyn* La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ihsani vel celal* La ilahe illellahül zül kerami vel ifdal*
La ilahe illellahül ferdüs samed* La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda* La ilahe illellahül basitul bediy’u* La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı* La ilahe illellahül vasiu zül ihsan* La ilahe illellahüs selamül mü’min* La ilahe illellahül kefiylül müheymin*
La ilahe illallahül hakimül kerim* La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym* Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*


HASAN-I ŞAZELİ HAZRETLERİ’NİN
“KORUYUCU AZIYME” DUASI


Bismillahir rahmanir rahıym* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli şey’in ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn*
Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebğıyan* Es’elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a’zami minha en tec’alel lame tav’a yedeyye vel elifel hakime aleyye ven nüktate vuslaten minke ileyye*
Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk* Ve entel melikül hakkul mübin*
Taha* Yasin* Nun* Kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* Kef ha ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim muhiyt* Bel hüve kur’anün meciyd* Fi levhın mahfuz* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*


ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN
BESMELE-İ ŞERİFE DUASI


Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi hurmeti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi fadlı bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi azameti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi celali bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi cemali bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kemali bismillahir rahmanirrahiym*
Ve bi heybeti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi menziletil bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi melekuti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi ceberuti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kibriyai bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi senai bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi behai bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kerameti bismillahir rahmanirrahiym*
Ve bi sultani bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi beraketi bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi ızzeti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kuvveti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi kudrati bismillahir rahmanirrahiym* İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri* Verzukni min haysü la yahtesibü*
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes salihıyn* Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*


HAVVAS-I FATİHA-İ ŞERİFE

Bismillahirrahmanirrahiym*
Elhamdü lillahi rabbil alemiyn* Ya hayyü ya kayyumü ecib ya rukıyailü semain mütıy’an bi hakkı elhamdü lillahi rabbil alemiyn* Ve bi hakkıl hayyil kayyumi ve bi hakkıl meleki ebced*
Er rahmanir rahiym* Ya rahmanü ya rahıymü ya raufü ya atufü ecib ya cebrailü semiy’an mütıy’an bi hakkır rahmanir rahiym* Ve bi hakkır raufil atufi ve bi hakkıl meleki hevzah*
Maliki yevmid din* Ve bi hakkı ya mükallibel kulubi ve bi hakkıl meleki tıykel*
İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn* Ya karibü ecib ya mikailü semiy’an mütiy’an bi hakkı iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn* Ve bi hakkıs seriy’ıl karibil ma’budil müstean* Ve bi hakkıl meleki mensa*
İhdinas sıratal müstekıym* Ve bi hakkıl kadiril muktediri ve bi hakkıl meleki faskar*
Sıratallezine en’amte aleyhim* Ya allahü ya hakiymü ya alimü ecib ya aynailü semain mütıylan bi hakkı sıratallezine en’amte aleyhim* Ve bi hakkıllahil hakimil alim* Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müekkeli bil kavaimil arşiyyeh*
Ğayril mağdubi aleyhim velad dallin* Ya kaimü ya azizü ecib ya azrailü semiy’an mütiy’an bi hakkı ğayril mağdubi aleyhim velad dallin * Ve bi hakkıl melekil kaimil azizi ve bi hakkıl meleki zadzağ* El müekkeli bil kavaimil arşiyyeh*
Allahümme innehu leyse fis semavati deveratün* Ve la fil erdı ğameratün*Ve la fil bihari kataratün* Ve la fil ecsami harekatün*Ve la fil kuburi sehatatün*Ve la fil enfasi hataratün* İlla bi devamike arifatün ve müşahedatün* Ve aleyke delalatün*
Ve fi mülkike müstemirratün* Fe bil kudratilleti sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat* Sehhır li matlubi ve sehhır li kalbel mahlukat* İnneke ala külli şey’in kadir*
Ecib da’veti ya hayyü ya kayyum* Ya bedias semavati vel ard* Ya malikel mülki ya zel celali vel ikram* Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*
Fazileti:Hazreti Ali(k.v.)’den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor:
-Kim Fatiha-i Şerife’yi yazılan bu tertip üzerine her gün bir defa okursa:
Dünya ve ahirete ait işlerini kolaylıkla elde eder. Ademoğlunun kalplerini teshiri altına alır. Bütün bela ve musibetlerden ve dünyanın zilletinden korunur. Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah Teala o kimseye hayır kapılarını açar.(M. Ahzab,263)


CÜNNETÜL ESMA
Bismillahirrahmanirrahiym* Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* Se yec’alüllahü ba’de usrin yüsra*

Ilaveten:Korunma kalkanları anlamına gelen Cennetül Esma Duaları birçok dua kitaplarında yer almaktadır.Bu dualar dikkatlice ve usulüne göre yanlışsız okunursa neticeleri elde edilir.Cennet 'ül Esma Duaları sabah ve akşam besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir.Çesitli dilekler için Cennetül Esma Duaları

RIYAZAT EHLI OLUP AÇLIGI VE SUSUZLUGU GIDERMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vellezi hüve yut`imünii ve yeskiyn.


CEHENNEM AZABINDAN KURTULMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün rabbenasrif annâ azâbe cehennem.

ÖLÜMÜN KOLAY OLMASINI ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve caaaet sekretülmevti bil hakki.

SERLERIN HAYRA ISYANLARIN ITAATE DÖNÜSMESINI ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün asâ rabbünâ en yübdi lenâ hayraa.

BIR BÜYÜKTEN IHSAN ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve ahsin kema ahsenallahü ileyk.

HAPISTE OLANLARI ÜZÜNTÜDEN KURTARMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün iyyâke na`büdü ve iyyâke nesteiyn.

DALÂLETTEN HIDÂYETE VE SIKINTIDAN SELÂMETE ERISMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ihdines-siraatal müstekiym.

ALLAH`IN NIMETLERINE TAM MANASIYLA SÜKRETMEK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün velhamdü lillâhi rabbil`âlemiyn.


VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ’NE
AİT MÜNACAT

Bismillahirrahmanirrahiym* Mevlaye entel Mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel Mevla* Mevlaye mevlaye* Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz* Mevlaye mevlaye* Entel haliku ve enel mahluku ve hel yerhamül mahluka illel haliku* Mevlaye mevlaye* Entel mu’tıy ve enes saliü ve hel yerhamüs saile illel mu’tıy*
Mevlaye mevlaye* Entel müğıysü ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys* Mevlaye mevlaye* Entel bakıy ve enel fani ve hel yerhamül faniye illel bakıy* Mevlaye mevlaye* Ented daimü ve enez zailü ve hel yerhamüz zaile illed daim* Mevlaye mevlaye* Entel kebiyru ve enes sağıyru ve hel yerhamüs sağıyra illel kebir*
Mevlaye mevlaye* Entel hayyü ve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü* Mevlaye mevlaye* Entel kaviyyü ve ened daiyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü* Mevlaye mevlaye* Entel malikü ve enel memlukü ve hel yerhamül memluke illel malik* Mevlaye mevlaye*Entel ğaniyyü ve enel fakiyru ve hel yerhamül fakıyra illel ğaniyyü*


BEŞ AYETLER VE SIRLARI


Bismillahirrahmanirrahiym* E lem tera ilel melei min beni israile min ba’di musa iz kalu li nebiyyin lehümüb’as lena meliken nükatil fi sebilillahi kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu kalu ve ma lena ella nükatile fi sebilillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina felemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalilen minhüm vallahü aliymün biz zalimin*
Bismillahir rahmanir rahiym* Le kad semiallahü kavlellezine kalu innellahe fakıyrun ve nahnü ağniya* Se nektübü ma kalu ve katlehümül enbiyae bi ğayri hakkın ve nekulü zuku azabel harıyk* Bismillahirrahmanirrahiym* E lem tera ilellezine kıyle lehüm küffü eydiyeküm ve ekıymüs salate ve atüz zekate felemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferikun minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeten ve kalu Rabbena lime ketebte aleynel kıtale lev la ahhartena ila ecelin karibin kul metaud dünya kaliylün vel ahıratü hayrun li menitteka ve la tuzlemune fetila*
Bismillahir rahmanir rahiym* Vetlü aleyhim nebeebney ademe bil hakkı iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahari kale le aktülenneke kale innema yetekabbelüllahü minel müttekıyn* Bismillahirrahmanirrahiym* Kul men rabbüs semavati vel erdı kulillah*
Kul efettehaztüm min dunihi evliyae la yemlikune li enfüsihim nef’an ve la darran kul hel yestevil a’ma vel besıyru em hel testeviz zulümatü ven nuru em cealü lillahi şürakae haleku ke halkıhi fe teşabehel halku aleyhim* Kulillahü haliku külli şey’in ve hüvel vahıdül kahhar*
Sırları: İmam-ı Buni Hazretleri diyor ki: “Kur’an-ı Kerim’de tesiri büyük öyle beş ayet vardır ki, okuyanı Allah’ın izni ile korkulan şeylerden emin kılar, bütün elem verici şeylere ve hastalıklara karşı koruyucu bir manevi kalkan vazifesi görür.”

Selman-ı Farisi(r.a.)’dan rivayetle: “Ya Resullah! Hayatım boyunca çok günah işledim. Neredeyse ömrüm dahi sona erecek.Bana bir şey öğret ki, ömrüm uzun olsun,günahlarım mağfiret olsun ve muradım hasıl olsun” dediğinde Resulüllah(s.a.v.) bu beş ayeti kerimeyi öğretti ve buyurdular ki: “Bir kimse bu beş ayeti kerimeleri okursa ve üzerinde taşırsa, ömrü uzun olur, günahı mağfiret olunur ve muradı hasıl olur.”

Bu ayeti yazıp da üzerinde taşıyan kimseler, insanlar arasında hürmet görür ve nazardan korunurlar.

Hazreti İbn-i Mes’ud (r.a.)’dan rivayetle: “Allah Rasulü (s.a.v.) ayat-ı hamse’yi hazerde, seferde, gazalarda okurdu.Allahü Teala ona her seferinde yardım etti ve fethi müyesser kıldı.

--- Sonraki mesaj ---


YEDİ AYETLER VE SIRLARI

Bismillahirrahmanirrahiym* Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun*
Bismillahirrahmanirrahiym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ibadihi ve hüvel ğafurur rahiym*
Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi rizkuha ve ya’lemü müstekarraha*
Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin* Bismillahirrahmanirrahiym* İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratin mustekıym* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilu rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim* Bismillahirrahmanirrahiym*
Ma yeftehıllahü lin nasi min rabbetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah*
Kul efe raeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun*
Bu Ayetlerin Sırları ve Havâssı
Ka’bül Ahbar (r.a.) buyuruyor ki: “Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.” (Mecmeatü’l-Ahzab)

Muaz bin Cebel Hazretleri’nden naklolunan bir rivayete göre;
--Kur’an’da yedi âyeti kerîme vardır.Herhangi bir mü’min bunları tahâreti kâmile ile üzerinde taşır ise, bütün canlı mahlûkatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler.
--Ayrıca bu âyetleri taşıyan kimseyi her gören sever, onu taltif eder ve taleplerini de severek yerine getirir.
--Üzerinde bulunan dünya ve ahrete ait her çeşit üzüntü gam ve kederleri yok olur.
--Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayetlerin bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir.

İmam Şehabettin Hazretleri’nin ise “Fevâid” isimli eserinde Kâ’b el-Ahbar /r.a) dan naklettiği bir rivayete göre; “Ben bizzat kendim bu ayetleri olduğum zaman gökyüzü yere inse ve yer ile gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zarar olur diye hiç endişe duymam ve Allah bana bu âyetler bereketiyle bir imdat yolu gösterip beni kurtarır”

Yine hadisi şerifte nakledildiğine göre “Bir mü’min inanç ve tahareti kamile bu 7 ayeti okumaya devam eder ise gökten dünyaya Uhud dağı büyüklüğünde azap ve belalalr yağsa, bu ayetleri okuyan kimseye bu ayetlerin bereketiyle hiçbir zarar erişmez ve o kişi bütün belaları üzerinden def eder”

Yine İmam Şehabettin hazretlerinin Hz. Ali (r.a) den yaptığı bir rivayet şöyledir: “Her kim bu ayetleri sabah ve akşam okumaya devam eder ise Allah o kimseyi zamanın hileleinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan koruru ve kendini himayesi altına alır”15
Dua / Ynt: En Genis Ve Kapsamli Dualar Bir Arada
« : 01 Eylül 2013, 12:00:18 »


devamı

HAZRETİ FATIMA (R.A.) VALİDEMİZİN OKUDUĞU SALEVAT

Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı ve melaiketi vel kevn*Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel mürseliyn*Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ıbadillahil mü’minin*

TESİRİ YÜZBİN SALAVATA DENK
SALAVAT-I ŞERİFELER

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati*
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn*
Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrarik* Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik* Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik* Ve hayri haklık* Ve ehabbil halkı ileyk* Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn* Ve ala melaiketikel mükarrabiyn* Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn* Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyi ves sirris sariyyi sırruhu fi cemiy’ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma*

600 BİN SALAVAT-I ŞERİFE DEĞERİNDE BİR SALAVAT

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi enfasil mahlukat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi eş’aril mevcudat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedil levhı ved deavat*
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi seb’ı sevakinil erdı ves semavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma halekal bedaya ven nehaya ebedil ebed* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma haleka min haşrihi ve ahıri bekaihi ve sellim tesliymen kesiyran kesiyra*

SALAVAT-I ŞEMSİYYE

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latiyfetil ehadiyyeh* şemsi şemail esrar* Ve mazharil envar* Ve merkezi medarı medaril celal* Ve kutbi felekil cemal* Allahümme bi sırrıhi ledeyk* Ve bi seyrihi ileyk* Amin havfi *Ve ekıl asrati* Ve ezhib huzni ve hırsıy* Ve kün li ve huz li ileyke minni* Verzukniyel fenae anni* Ve la tec’alni meftunen bi nefsi* Mahcuben bi hıssi* Vekşif li an küllin sirrin mektumin ya hayyü ya kayyum*

Fazileti: İbrahim Düsûkî (k.s.) hazretleri buyuruyor ki:
“Kim bu salâvatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan füyuzâtlar okuyanın da üzerine olur. Çünkü bu salâvatın her harfi Allah Resûlü’nün (s.a.v.) izniyle yazılmıştır.”

YEDİYÜZ BİN SALAT Ü SELAM
GÜCÜNDE SALAVAT

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah*

DELAİL-İ HAYRAT’I OKUMAYA
DENK SALAVATLAR

Allahümme salli ala nuril envar* Ve sirril esrar* Ve tiryakıl ağyar* Ve miftahı babil yesar* Seyyidina muhammedinil muhtar* Ve alihil athar* Ve ashabihil ahyar* Adede niamillahi ve ifdalih*
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salevatüllahi ve selamühü aleyhim ecmeıyn*

DELAİL-İ HAYRAT’I KIRK
DEFA OKUMAYA DENKSALAVATLAR

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ilmike salaten daimeten bi devami mülkik*

SALAVAT-I VASL

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake* Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba* Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es’elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym*

Sirlari;AltıyüzBin salavat gücünde ve Kuranı 6 kere hatım etme sevabı derecesinde

ŞEFAAT-I NEBİ’YE NAİL OLMAK

Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mükarrabe minke yevmel kıyameh*

DELAİL-İ HAYRATI YETMİŞ BİN
DEFA OKUMAYA DENKTİR

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta’dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya’dilu selamehüm*

HAYIRLI BİR İŞİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiybike salaten erka biha merakıyel ıhlası ve enalü biha ğayetel ıhtisası ve sellim tesliymen adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke küllema zekerekaz zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun*

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma ehata bihi ılmük* Ve cera bihi kalemük* Ve nefeze bihi hukmük* Allahümme ya men bi yedihi hazainüs semavati vel erdı ve men yekulü liş şey’i kün fe yekun* Es’elüke en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tüafiyeni mined deyni ve tuğnini minel fakri ve en terzükani halalen vasian mübaraken fihi ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim*

DİLEK VE HACET

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illellah* Ve ağnina vahfazna ve veffıkna lima terdah* Vasrif annes sue verda anil haseneyni reyhanetey hayril enami ve an sairi alihi ve ashabihil kiram* Ve edhılnel cennete dares selam* Ya hayyü ya kayyumu ya Allah*

GAM VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyit tahiriz zekiyyi salaten tehullü bihel ukadü ve tefükkü bihel kürab*

BELALARDAN KORUNMAK İÇİN

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin salaten tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkızüni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdıy biha haceti*

GÖZ HASTALIĞINA KARŞI

Allahümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi habiybikel Mustafa ındeke ya habiybena ya muhammedü inna netevesselü bike ila rabbike feşfa’lena ındel mevlel azıymi ya nı’mer rasulüt tahir* Allahümme şeffı’hü fina bi cahihi ındek* Allahümme vec’alna min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mükarrabiyne minhü vel varidiyne aleyh*

Ve min ahyaril muhibbiyne fihi vel mahbubiyne ledeyh* Ve ferrıhna bihi fi arasatil kıyameti vec’alhü lena deliylen ila cennetin neıymi bi la meunetin ve la meşakkatin ve la münakaşetil hısabi vec’alhü mukbilen aleyna ve la tec’alhü ğadıben aleyna vağfir lena ve li cemiy’ıl müslimiynel ahyai minhüm vel meyyitiyne ve ahıru da’vana enil hamdü lillahi rabbil alemiyn*

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihil ğafilune adede ma ehata bihi ılmüllahi ve cera bihi kalemüllahi ve nefeze bihi hukmüllahi vevesiahu ılmüllahi adede külli şey’in

ve ad’afe külli şey’in ve mil’e külli şey’in adede halkıllahi ve zinete arşillahi ve rıda nefsillahi ve midade kelimatillahi adede ma kane vema yekunü ve ma hüve kainün fi ilmillahi salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten daimeten bi devami mülkillahi bakıyeten bi bekaillah*

Euzu billahimineşşeytanirraciyn(5)
Bismillahirrahmanirrahiym(5)
Allahümme bi hakkı muhammedin erini veche muhammedin halen ve mala*

HİZB-İ MUHAMMED(S.A.V)

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme ya alimes sirri ven necva* Ve ya kaşifed durri vel belva* İc’al li emri feracen ve mahraca* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn* Allahümme lekel hamdü ve ileykel müstean* E la ilellahi tesıyrul ümur*

Fe se yekfiykehümüllahü ve hüves semiul aliym* Ve sallellahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihit tayyibinen tahirine ve selleme tesliyma* Allahümme sarrif anni emsalehu ya settaral uyub*

Allahümme inneke daimün la ilahe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym* Elif elif lam mim zalikel kitabü la raybe fiyh* Be beraetün minellahi ve rasulihi illellezine ahedtüm minel müşrikin* Te tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe ma ağna anhü malüh*
Se sümme evrasnel kitabellezinastafeyna min ibadina*

Cim cennatü adnin yedhuluneha yühallevne fiyha* Ha ha mim ayn sin kaf* Ha hatemellahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğışaveh* Dal demmerallahü aleyhim ve lil kafirine emsalüha* Zel zerni ve men haleftü veıyda* Ra rubema yeveddüllezine keferu lev kanu müslimin* Ze züyyine linnasi hubbüş şehevat* Sin selamün ala nuhın fil alemin*
Şın şehidellah*

Sad sad sad vel kurani ziz zikr* Dad darabellahü meselen lillezine keferu vemreate nuhın vemreate lut* Tı taha ma enzelna aleykel kurane li teşka* Zı zaheral fesadü fil berri vel bahr* Ayn amme yetesaelun* Ğayn ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ikab*

Fe fe la ve rabbike la yü’minun* Kaf kaf vel kur’anil mecid* Kef kella sevfe ta’lemune sümme kella sevfe ta’lemun* Lam lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin le raeytehü haşia* Mim muhammedün rasulüllah* Nun nun vel kalemi ve ma yesturun* Ve lillahil esmaül husna*

He hüvallahüllezi* Lamelif la ilahe illa hüve küllü şey’in halikün illa vecheh* Ye ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur* Ya allahü ya rahmanü ya rahıymü*Ya allahü la ilahe illellahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir*

El hamdü lillahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü ve netubü ileyhi nes’elühüt tevbete vel mağfirete vel inayete vel hamdülillahi ve sübhanellahi vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym* Bi fadlike ve keramike ve lutfike ve rahmetike ya erhamer rahımiyn* Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn*

Fazileti:hizbi Hazreti Peygamber(s.a.v.) büyük hadiselerin ve savaşların olduğu zamanlarda okurdu. Zamanımızın hadiselerinin arasında maddi ve manevi yönden sıkıntıda kalan kimseler bu hizbe devam ettiklerinde ferahlıyacaklar ve yaşantılarında genişlik hissedeceklerdir.(M.Ahzab,315)

Sayfa: 1 2 3
Her hakkı saklıdır - Forumda yazılan mesajlarla ilgili sorumluluk yazarlarına aittir.
Güzel Tablo

İnternetteki en güzel tablo ve resimleri bulabileceğiniz kaynak - güzel yağlı boya tablo